Bestuur

Dagelijks bestuur

Voorzitter Harry Bakker 0543 520150 1
Penningmeester Marcel Jansen 0543 519814 1
Secretaris (interim) Rob Berendsen 06 11 97 84 11 1

 

Algemeen bestuur

Technische commissie (TC) Vacant
Jeugd commissie Remco Kimmels 06 30 21 74 30 1
PR commissie Maarten Schurink 06 18 99 35 71 1
Onderhoud Andre Hoenderboom 0543 518557 1
Kleding commissie