De Club van 50

De Club van 50 is een groep VV Vosseveld vrienden die de club een warm hart toedragen en daarvoor op vrijwillige basis per jaar een bedrag van €50,- doneren.

De beschikbare gelden worden op voorstel van de club van 50 besteed aan projecten die niet uit de normale begroting betaald worden. De leden van de club van 50 bepalen samen met het dagelijks bestuur welke doelen/projecten uitgekozen worden.

Wat krijgt u hiervoor terug

Vermelding van uw naam op het infobord in ons clubgebouw
– Gezellig samenzijn voor op de jaarlijkse vrijwilligersavond
– Eeuwige dankbaarheid en roem

Wilt u graag lid worden van de Club van 50? Stuur dan een e-mail naar info@vvvosseveld.nl of meld u bij één van de bestuursleden.